VI HOLDER TIL PÅ NOVA SPEKTRUM I LILLESTRØM 

Førerkort

I Norge har vi fire klasser for førerkort på to hjul: Moped, lett motorsykkel, mellomtung motorsykkel og tung motorsykkel.

Du kan ta førerkort for moped og lett motorsykkel fra du er 16 år. Mellomtung kan du ta fra du er 18 år. Tung motorsykkel kan du ta fra du er 20 år dersom du har tatt mellomtung som 18-åring, eller du kan ta den når du er 24 år dersom du ikke har mellomtung fra tidligere.

Her kan du lese om alle de ulike førerkortklassene på to hjul.

To-, tre- og firehjuls moped
Klasse AM

Denne klassen gjelder føring av alle typer moped med maksimal tillatt hastighet 45 kilometer i timen. Klassen innbefatter både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped, og kan være begrenset til bare en av tre underkategorier. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve.
Les mer på Statens Vegvesen

Lett motorsykkel
Klasse A1

A1-klassen kalles også 125 kubikk, noe som gjenspeiler høyeste tillatte slagvolum. Klassen gjelder føring av lett motorsykkel, med effekt høyst 11 kW, og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve.
Les mer på Statens Vegvesen

Mellomtung motorsykkel
Klasse A2

Denne klassen ble innført i 2013 som en ny førerkortklasse. Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel med høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år.
Les mer på Statens Vegvesen

Tung motorsykkel
Klasse A

Gjelder føring av motorsykkel uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder er 24 år. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Dersom du har tatt klasse A2 som 18-åring, kan minstealder for klasse A være 20 år. Dette forutsetter at du gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.
Les mer på Statens Vegvesen